Większość ekonomistów spodziewa się utrzymania referencyjnej stopy procentowej na poziomie 1,50% przynajmniej do końca bieżącego roku.

HomeBlog
No items found.