Bezpieczne ubezpieczenie na życie

Wybór ubezpieczenia na życie to poważna decyzja. Kiedy decydujemy się na zabezpieczenie naszych najbliższych albo siebie, zależy nam na wyborze najlepszego ubezpieczyciela i odpowiedniej oferty.

Marcin Gawlik
Starszy Ekspert Finansowy

Wybór ubezpieczenia na życie to poważna decyzja. Kiedy decydujemy się na zabezpieczenie naszych najbliższych albo siebie, zależy nam na wyborze najlepszego ubezpieczyciela i odpowiedniej oferty. Na co zwrócić uwagę, żeby nasze ubezpieczenie rzeczywiście było bezpieczne? Kiedy ubezpieczyciel może odmówić wypłaty? Przed czym możemy się zabezpieczyć i w jakich sytuacjach ubezpieczenie jest szczególnie ważne? Oto odpowiedzi na najważniejsze pytania.

Różne potrzeby, różne rozwiązania

Zanim zaczniemy szukać ubezpieczenia, musimy odpowiedzieć sobie na najbardziej podstawowe pytanie: czym ono tak właściwie jest? Najłatwiej to wyjaśnić, dzieląc ubezpieczenia na grupy. Dwie największe z nich to ubezpieczenia majątkowe i na życie. Wśród pierwszych należy wyróżnić jeszcze ubezpieczenia chorobowe / wypadkowe, mienia i odpowiedzialności cywilnej.

- na życie – są zabezpieczeniem na wypadek naszej śmierci. Pozwalają na zapewnienie naszym najbliższym środków, które mogą wykorzystać, kiedy nas zabraknie;

- chorobowe / wypadkowe – dzięki nim w razie ciężkiej choroby lub wypadku możemy zapewnić sobie pieniądze na życie, lub uzyskać dodatkowe środki na leczenie i rehabilitację;

- mienia – stanowią ochronę na wypadek zniszczenia bądź kradzieży naszej własności;

- odpowiedzialności cywilnej – dzięki nim zabezpieczamy się na wypadek wyrządzenia komuś innemu szkody, np. jeżeli zalejemy mieszkanie sąsiadowi lub uszkodzimy mu samochód.

Każde ubezpieczenie jest umową, zawieraną pomiędzy ubezpieczającym (to my), a ubezpieczycielem. Ubezpieczyciel zobowiązuje się, ze spełni świadczenie (zazwyczaj: wypłaci pieniądze) na wypadek wystąpienia określonego zdarzenia (np. w razie spowodowanej przez nas stłuczki).

Mistrz kierownicy

Zanim powiemy sobie: „chcę zabezpieczyć siebie i swoją rodzinę”, zdarza się, że wątpimy w sensowność ubezpieczenia. Świetnym przykładem może być tutaj wytrawny kierowca, nazwijmy go Adamem. Adam ma prawo jazdy od 20 lat, jeździ bezpiecznie, nigdy nie spowodował wypadku. Ukończył kursy akademii bezpiecznej jazdy, od dłuższego czasu ściga się na torze. Adam jest przekonany, że na drodze nic mu nie grozi, bo przecież jeździ bezpiecznie – więc nie potrzebuje ubezpieczenia. Pamiętajmy jednak, że o ile Adam najprawdopodobniej nigdy nie spowoduje wypadku, to nie ma wpływu na innych uczestników ruchu. Siedzący pierwszy raz za kółkiem Zbyszek może wjechać na skrzyżowanie na czerwonym świetle i mocno pokiereszować jeżdżącego bezpiecznie Adama – niezależnie od ilości poduszek powietrznych w jego samochodzie. Właśnie w takich sytuacjach – kiedy może zdarzyć się coś niezależnego od naszej woli – najbardziej potrzebne są ubezpieczenia.

Było sobie życie

Zajmijmy się zatem ubezpieczeniem na życie. Jak sama nazwa wskazuje, w tym rodzaju ubezpieczenia zabezpieczamy dobro, którym jest nasze życie. Jeżeli z jakiegoś powodu umrzemy, nasza rodzina bądź inne wskazane osoby otrzymają sumę ubezpieczenia.

W klasycznych ubezpieczeniach na życie ubezpieczyciel daje nam możliwość podniesienia sumy w określonych przypadkach. Można np. za relatywnie niewielkie pieniądze podwoić sumę ubezpieczenia, jeżeli śmierć nastąpi wskutek nieszczęśliwego wypadku albo wypadku drogowego. Niektórzy ubezpieczyciele wypłacą więcej na wypadek zawału, udaru itp. Warto zatem przed wyborem właściwej polisy sprawdzić wielu ubezpieczycieli u swojego doradcy. Często bowiem okazuje się, że różnice w cenach pomiędzy ubezpieczycielami są bardzo duże.

Ubezpieczenie na życie niemal zawsze mają osoby, które pracują w niebezpiecznym zawodzie. Wypadki i choroby zdarzają się jednak każdemu. Kto zatem szczególnie bacznie zwraca uwagę na zabezpieczenie bliskich?

- osoby wykonujące pracę fizyczną, np. budowlańcy – jest to jedna z bardziej „wypadkowych” branż;

- osoby dużo i często podróżujące, szczególnie kierowcy i turyści – zazwyczaj wybierają ubezpieczenie rozszerzone o zabezpieczenie w razie wypadku komunikacyjnego;

- spłacający kredyt – zwłaszcza kredyt hipoteczny. Ubezpieczenie przy kredycie jest w zasadzie obowiązkowe, jeżeli nie chcemy zostawić rodziny z długami rzędu nierzadko kilkuset tysięcy złotych;

- rodzice – zabezpieczenie na wypadek naszej śmierci sprawia, że naszemu małżonkowi łatwiej jest poradzić sobie z wychowaniem dzieci i zapewnieniem środków na edukację, co dla pozbawionego wsparcia jest w zasadzie niemożliwe;

- osoby, w których rodzinie występują dziedziczne choroby – najczęściej nowotwory lub problemy z sercem. Takie osoby oprócz ubezpieczenia na życie, często korzystają z ubezpieczeń na wypadek zachorowania;

Niektórzy ubezpieczyciele w ramach oferowanych przez siebie polis zapewniają również wypłatę sumy ubezpieczenia na wypadek naszego trwałego inwalidztwa. U innych jest to odrębne ryzyko, przed którym możemy się zabezpieczyć. Pamiętajmy, że jeżeli staniemy się trwale i nieodwracalnie niezdolni do pracy, otrzymamy niewielkie świadczenie z ZUS. Nie wszystkim ono jednak wystarczy. Dla osób, które chcą zapewnić sobie i rodzinie środki na opiekę pielęgniarki i leczenie, powstało właśnie ubezpieczenie na wypadek trwałego inwalidztwa.

Na chorobę Ci inne środki

Ubezpieczenia na wypadek zachorowania stanowią co prawda odrębną od ubezpieczeń na życie kategorię, jednak zazwyczaj są wybierane razem. Dzięki takiemu ubezpieczeniu jesteśmy w stanie zapewnić sobie i rodzinie środki na leczenie w razie poważnej choroby, a także załatać powstałą w skutek naszych ograniczonych możliwości zarobkowych dziurę w budżecie. Dobry ubezpieczyciel wypłaci nam sumę ubezpieczenia natychmiast po przedstawieniu diagnozy, bez konieczności dodatkowych badań.

Katalog chorób, które skutkują wypłatą ubezpieczenia na wypadek choroby, jest określany przez każdego ubezpieczyciela oddzielnie. Wybierając ubezpieczenie musimy koniecznie sprawdzić, przed czym nas chroni. Dobre ubezpieczenie chorobowe powinno obejmować swoim zakresem co najmniej nowotwory, choroby układu krążenia, zawały i udary. Zdarzają się one najczęściej. Często mamy możliwość rozszerzenia katalogu chorób, przed którymi jesteśmy chronieni – ale zależy to od konkretnego ubezpieczyciela i konkretnej oferty. Sprawdźmy to koniecznie przed podpisaniem umowy i dobierzmy wariant najbardziej dla nas właściwy.

Szpital na peryferiach

W ramach dodatków do swoich umów, ubezpieczyciel często daje nam możliwość rozszerzenia polisy o dodatkowe zabezpieczenia. Warto wymienić kilka z nich:

- zabezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu – otrzymujemy konkretną kwotę za każdy dzień spędzony na oddziale. Pobyt nie musi być spowodowany ciężką chorobą – może to być lekki uraz, którego nie obejmuje ubezpieczenie na wypadek poważnych zachorowań;

- uszczerbek na zdrowiu – każdy % uszczerbku jest odpowiednio wyceniony;

- dodatkowe ubezpieczenie chorobowe dla dziecka – jako element naszej polisy;

- assistance medyczny;

- na wypadek śmierci małżonka, rodzica, na wypadek urodzenia dziecka – często spotykane w polisach grupowych.

Przeczytaj dwa razy

Są sytuacje, kiedy mimo ubezpieczenia, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty. Zakres tych tzw. „wyłączeń” różni się w zależności od konkretnego ubezpieczyciela. Warto jednak wspomnieć o najważniejszych i wnikliwie je porównać. Dobry doradca powinien zwrócić na nie uwagę swojego klienta przed podjęciem decyzji o wyborze konkretnej polisy.

Z odmową wypłaty może się spotkać rodzina osoby, która sama odebrała sobie życie, jeżeli do samobójstwa dochodzi w ciągu 2 lat od zawarcia ubezpieczenia. Po 2 latach wypłata należy się także w razie samobójstwa.

Śmierć w czasie wojny, wskutek ataku terrorystycznego lub w trakcie zamieszek, w których uczestniczymy dobrowolnie, jest podstawą do odmowy wypłaty. Podobnie w przypadku zabezpieczenia uszczerbku na zdrowiu – jeżeli zrobimy sobie krzywdę celowo, żeby uzyskać pieniądze, ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia.

Jeżeli podczas podpisania umowy ubezpieczenia chorobowego wiemy już, że jesteśmy chorzy i celowo zatajamy ten fakt przed ubezpieczycielem. Odbiera nam to możliwość uzyskania środków z ubezpieczenia na wypadek tej choroby. Przed zawarciem ubezpieczenia na życie lub ubezpieczenia chorobowego, zazwyczaj musimy wypełnić tzw. ankietę medyczną. Nie warto zatajać informacji, o które pyta ubezpieczyciel. Odpowiadajmy zgodnie z prawdą. Jeżeli do zdarzenia objętego ubezpieczeniem dojdzie w ciągu 3 lat od zawarcia umowy, to ubezpieczyciel może się powołać na to, że go okłamaliśmy i nie wypłaci sumy ubezpieczenia.

Niektórzy ubezpieczyciele zastrzegają sobie w umowach możliwość odmowy wypłaty świadczenia, jeżeli ubezpieczony był pod wpływem alkoholu. W takich wypadkach zazwyczaj ubezpieczyciel musi jednak udowodnić, że to właśnie alkohol był przyczyną wypadku. Jeżeli zatem zostaliśmy potrąceni na przejściu dla pieszych, a mieliśmy zielone światło, wypita wcześniej lampka wina nie może być podstawą do odmowy wypłaty ubezpieczenia.

Podsumowując:

- Jest wiele rodzajów ubezpieczeń, a ich zakres jest bardzo różny;

- ubezpieczmy się zwłaszcza na wypadek tych zdarzeń, które mogą nam się przytrafić;

- zapoznajmy się z umową i tymi wypadkami, przed którymi polisa nas nie chroni;

- przed podjęciem decyzji o ubezpieczeniu zadbajmy o jego indywidualne dopasowanie - porównajmy z doradcą kilka ofert pod względem ceny i zakresu.

Marcin Gawlik
Starszy Ekspert Finansowy